Οι εγκρίσεις μελετών για τη Διασύνδεση της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με τη Μονάδα V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας συμπεριλαμβάνονται στα 15 θέματα της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΗΠ που συνέρχεται σήμερα στις 2 μετά το μεσημέρι. Οι εγκρίσεις αφορούν, στην προμελέτη της ΑΝ ΚΟ για το έργο Διασύνδεση της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με τη Μονάδα V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, καθώς επίσης, στην Έγκριση της Γεωλογικής και Περιβαλλοντικής Μελέτης, της τεχνικογεωλογικής Μελέτης Αντλιοστασίων, στην αναμόρφωση της Μελέτης σύνταξης Κτηματολογίου για τη σύσταση των αναγκαίων απαλλοτριώσεων και δουλείας διόδου διέλευσης των Αγωγών μεταφοράς.

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ