Τα “Ζήσεια 2019” διοργανώνονται από τον Μορφωτικό Σύλλογο Άνω Κώμης στις 14, 15, 16 και 17 Αυγούστου. Δείτε στην αφίσα αναλυτικά το πρόγραμμα: