Πέμπτη & Παρασκευή 22 & 23 Αυγούστου “Πανηγύρι 2019” στα Πλατάνια Κοζάνης.