Το kozan.gr, σας παρουσιάζει αποκλειστικά, τις ενδιαφέρουσες επιστολές των Θεόδωρου Θεοδουλίδη, Αικατερίνης Δημητριάδου και Σ. Γκανάτσιου, προς τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, που προηγήθηκαν, πριν την ανάδειξη των υποψηφίων για την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας και φανερώνουν το κλίμα έντασης που επικρατούσε κι επικρατεί μετά τις παραιτήσεις μελών και του προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής.

 

Επιστολή Θεόδωρου Θεοδουλίδη Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής & Υποψήφιου Πρύτανη

“Αξιότιμες και αξιότιμοι συνάδελφοι,

Ως υποψήφιος Πρύτανης στις επερχόμενες πρυτανικές εκλογές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θέτω υπόψη των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής τα κάτωθι:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 4 ν. 4610/2019, «Μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας που εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με δικαίωμα μετατροπής της θέσης του σε οργανική, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18, έχει δικαίωμα να εκλεγεί ή να οριστεί Κοσμήτορας, Πρόεδρος Τμήματος ή Διευθυντής Τομέα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 19, 23 και 27 του ν. 4485/2017. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του προηγούμενου εδαφίου για την πρώτη, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκλογική διαδικασία έχουν δικαίωμα να εκλεγούν και Αντιπρυτάνεις. Αν μέλος Δ.Ε.Π. επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για Πρύτανης, η αίτηση μετατροπής της θέσης του εξετάζεται κατά προτεραιότητα». Από τη διάταξη αυτή προκύπτουν τα ακόλουθα ερμηνευτικά συμπεράσματα: Πρώτον: Μέλος ΔΕΠ του ΤΕΙ που εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση μετά τη συγχώνευση του Ιδρύματος με το ΑΕΙ μπορεί να εκλεγεί Αντιπρύτανης. Με άλλες λέξεις, δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα ως Αντιπρύτανης και η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να τον ανακηρύξει υποψήφιο. Δεύτερον: Μέλος ΔΕΠ του ΤΕΙ που έχει μεν ενταχθεί σε προσωποπαγή θέση πλην όμως η θέση του δεν έχει μετατραπεί σε οργανική δεν δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα ως Πρύτανης. Αντίστοιχα, η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να μην ανακηρύξει υποψήφιο Πρύτανη όποιον δεν διαθέτει το απαιτούμενο από το νόμο προσόν της κατοχής οργανικής θέσης. Δεν χρειάζεται να έχει μελετήσει κανείς την μεθοδολογία του δικαίου για να καταλήξει στις προειρημένες διαπιστώσεις. Προκύπτουν αυτόθροα από το νόμο, ο οποίος είναι τόσο εξαιρετικά σαφής ακριβώς για να μην δημιουργηθούν αμφιβολίες κατά την κρίσιμη, πρώτη εφαρμογή του. 2. Υπενθυμίζεται ότι: Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 6 του ν. 4485/2017, η Εφορευτική Επιτροπή «εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακηρύσσει τους υποψηφίους». Με άλλα λόγια, η Εφορευτική Επιτροπή έχει δέσμια αρμοδιότητα αφενός να ανακηρύξει υποψηφίους όσους έχουν τα απαραίτητα προσόντα αφετέρου να μην ανακηρύξει υποψηφίους όσους δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Η σχετική αρμοδιότητα απορρέει ευθέως εκ του νόμου και η μη σύννομη άσκησή της θα μπορούσε να συνεπάγεται ευθύνες για κάθε ένα από τα μέλη της Επιτροπής. 3. Σε περίπτωση που η Εφορευτική Επιτροπή βρεθεί ενώπιον υποψηφιότητας που δεν συγκεντρώνει τα απαραίτητα εκ του νόμου προσόντα απλά δεν αποδέχεται την εν λόγω υποψηφιότητα. Είναι η μόνη επιλογή που της δίνει ο νόμος. Ακόμη και αν το ελλείπον προσόν είναι αυτό της κατοχής οργανικής θέσης. Ανεξάρτητα από τους λόγους που έχουν προκαλέσει την απουσία των απαραίτητων εκ του νόμου προσόντων ανακήρυξης υποψηφιότητας. 4. Στην πραγματικότητα, αν η Επιτροπή κατέληγε σε διαφορετική προσέγγιση τότε, πολύ απλά, θα παρέλειπε να εφαρμόσει το νόμο. Μπορεί να το κάνει αυτό; Η μόνη ασφαλής απάντηση είναι η αρνητική. Η διοίκηση (εν προκειμένω η Εφορευτική Επιτροπή) είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το νόμο, δηλαδή το άρθρο 22 ν. 4610/2019. 5. Αν η Εφορευτική Επιτροπή διατηρεί αμφιβολίες ως προς την εφαρμογή του νόμου (παρότι ο νόμος δεν αφήνει τέτοια περιθώρια) δύναται να αναβάλει τις εκλογές ή να μην ανακηρύξει τους υποψηφίους; Η απάντηση είναι ξεκάθαρα αρνητική. Το άρθρο 15 παρ. 6 ν. 4485/2017 της δίνει την αρμοδιότητα να αναβάλει τις εκλογές μόνον αν δεν υπάρχει ο κατάλληλος αριθμός υποψηφίων. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν μπορούν να αναβληθούν οι εκλογές. Αν η Εφορευτική Επιτροπή προχωρήσει σε μία τέτοια ενέργεια, θα ασκήσει αρμοδιότητα που δεν της απονέμεται από το νόμο και άρα δεν θα λειτουργήσει σύννομα. Σε κάθε περίπτωση, θα πρόκειται για μία «τεχνητή κρίση» της εκλογικής διαδικασίας με ότι αυτό συνεπάγεται ως προς τις ευθύνες του κάθε μέλους της Επιτροπής.

Ως υποψήφιος στις επερχόμενες Πρυτανικές Εκλογές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας επιφυλάσσομαι όλων των νόμιμων δικαιωμάτων μου ως προς κάθε μη σύννομη διαδικασία του οποιουδήποτε φέρει ευθύνη για την πραγματοποίηση των πρυτανικών εκλογών.

Με εκτίμηση,

Θεόδωρος Θεοδουλίδης”

 

 

Επιστολή Αικατερίνης Δημητριάδου

“Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,

Από μέρους της Σχολής των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΠΔΜ σας απευθύνω έκκληση: Προστατέψτε την ακαδημαϊκή αξιοπρέπεια του Ιδρύματος και την ηθική υπόληψη των εργαζομένων σε αυτό!

Μην επιτρέψετε να εξανεμιστεί το όραμα για το οποίο – για αρκετούς μήνες – είχαμε προσπαθήσει μαζί, ως ομάδα τότε, να βάλουμε λιθάρια θεμελίωσης για το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας!

Η εφορευτική επιτροπή που ορίσατε θα πρέπει να σεβαστεί τη νομιμότητα τούτη την κρίσιμη στιγμή.

Με τιμή

ΚΔ”

 

Επιστολή Στέργιου Γκανάτσιου

“Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

Εχθές 9 Αυγούστου απεστάλησαν αρκετές επιστολές (email) μεταξύ αυτών δε και αυτή του κ. Θεοδουλίδη και της κ. Δημητριάδου, (χθεσινή, παρ’ ότι ο κ. Θεοδουλίδης, συνάδελφος, αλλά και φίλος από παλιά, έχει μείνει χωροχρονικά ένα μήνα πίσω, ήτοι στην Κοζάνη της 9της Ιουλίου) οι οποίες είναι απαράδεκτες, εκβιαστικές αλλά και έμμεσα απειλητικές για τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

Επειδή δε τον τελευταίο καιρό ακούγεται συνεχώς και μονότονα η μια άποψη περί της διενέργειας των εκλογών, μάλλον ήρθε ο καιρός και ακουστεί και μία από τις άλλες (και αναφέρομαι μόνο στη διαδικασία της προκήρυξης).

Όπως θα δείτε (αν το ψάξετε) στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος η προκήρυξη για τις εκλογές στηρίζεται σε 12 νόμους ,διατάξεις, εγκυκλίους κλπ. Ορισμένες σημαντικότερες των άλλων. Οι οποίες είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναλύονται και να συντίθενται συνεχώς προς αποφυγήν εσφαλμένης κατανόησης των. Γι’ αυτό στη σύνταξη των προκηρύξεων πρέπει να περιγράφονται με εξαιρετική ακρίβεια και σαφήνεια τα όσα ζητούνται. Προφανώς επομένως δεν αρκεί η απλή αναφορά στον τάδε ή τον δείνα νόμο. (όσοι τουλάχιστον είναι τεχνικοί το αντιλαμβάνονται λόγω εμπειρίας καλύτερα). Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση των όσων ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σ΄ αυτήν. Σε ακραίες δε περιπτώσεις μπορεί να τεθεί και το στοιχείο του δόλου , αν δε δεχτούμε την προκήρυξη ως ακριβώς έχει. Ούτε μπορούμε να το αιτιολογήσουμε λέγοντας ότι ναι μεν αυτό γράφουμε αλλά εννοούμε κάτι άλλο. Σε κάθε περίπτωση βέβαια ο νόμος υπερισχύει της προκήρυξης. Και ακριβώς λόγω αυτού και προς αποφυγήν δικαστικών διαδικασιών τα θέματα αυτά επιλύονται με την επαναπροκήρυξη εις το ορθόν. Από το αρμόδιο όργανο πάντα βέβαια. Μπορεί αυτό να μην αρέσει σε ορισμένους. Τι να κάνουμε ; Ο νόμος είναι πάντα νόμος. Όχι μόνο όποτε και όπου μας συμφέρει. (Π.χ. Μπαίνοντας στο site του Πανεπιστημίου στην πρώτη – πρώτη σελίδα θα δείτε δύο ορθές επαναλήψεις ).Και για να ξεκαθαρίσω, δεν επιρρίπτω ευθύνες σε κανέναν.

Η προκήρυξη λοιπόν αγαπητοί φίλοι έχει ως εξής:

Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλουν μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, πρώτης βαθμίδας για τη θέση του Πρύτανη και πρώτης βαθμίδας ή βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή για τη θέση του Αντιπρύτανη, που τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών και κατά την προηγούμενη τριετία.

Από τη στιγμή λοιπόν που δεν αναγράφεται η λέξη «προσωποπαγής» ή «τακτικός» η προκήρυξη ή είναι ξεκάθαρη ή πάσχει. Τελεία και παύλα. Εάν είναι ξεκάθαρα σωστή μένει ως έχει, εάν πάσχει διορθώνεται επαναπροκηρυσσόμενη.

Αυτό όμως αγαπητοί συνάδελφοι είναι το μικρότερο και πιθανώς ήσσονος σημασίας ,έτσι όπως κατάντησε, κομμάτι της όλης υπόθεσης.

Το σημαντικότερο κομμάτι είναι νέα ήθη και έθιμα που εμφανίστηκαν στο νέο Ιδρυμα με την ευκαιρία των εκλογικών διαδικασιών.

Απ΄ ότι φαίνεται ορισμένοι συνάδελφοι ,που ενδιαφέρονται για τα αξιώματα που προκηρύσσονται και για τα οποία μας παραγέμισαν τον τελευταίο καιρό με τα οράματά τους για ένα νέο και ενιαίο Πανεπιστήμιο ,χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς αυλές, με ήθος και λοιπά ¨μαραφέτια¨ , μας απέδειξαν στην πράξη σε χρόνο dt ότι ελάχιστη σχέση έχουν μ΄ αυτά, ως επίσης και με τις έννοιες της δημοκρατίας ,της ευγενούς άμιλλας και τα ¨λοιπά σχετικά¨. Και δεν αναφέρομαι απλά σε θέματα τεχνητής κρίσης, όπως για παράδειγμα ο τεχνητός διαδικαστικός αποκλεισμός , για όσο καιρό θα ισχύει, των καθηγητών πρώτης βαθμίδας του παλιού ΤΕΙ. Οι οποίοι ενώ είναι η πλειοψηφία στην εκλογή θα συμμετέχει μόνο η μειοψηφία του παλιού Πανεπιστημίου. Σημειωτέο, για την καλύτερη αντίληψη των πραγμάτων, ότι ο αριθμός μόνο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας του παλιού ΤΕΙ είναι περίπου ίσος με τον συνολικό αριθμό των καθηγητών όλων των βαθμίδων του παλιού Πανεπιστημίου. Άλλωστε γι’ αυτό και ο τρόμος των υποψηφίων από το παλιό Πανεπιστήμιο για τις εσπευσμένες εκλογές. Διότι μόνο τώρα ευνοούν οι συνθήκες. Επειδή σε μια πλήρη εξισορρόπηση οι συσχετισμοί υποψηφιοτήτων προφανώς θα είναι εντελώς διαφορετικοί και ο καθένας θα μπορεί να αναμετρηθεί μόνο με την αξία του και όχι με τη βοήθεια και τη σκοπιμότητα των αποκλεισμών. Οι οποίοι όπως ανάφερα και προηγουμένως θα έχουν και πολύ μικρή διάρκεια και επομένως οι εκλογές βολεύει να γίνουν μόνο εδώ και τώρα.

Βέβαια ακόμα κι αυτό είναι κατανοητό. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες αντιλήψεις περί ελευθερίας και δημοκρατίας Για ορισμένους η δημοκρατία είναι ¨τα καλά και συμφέροντα¨ Πως να το κάνουμε άλλωστε; Να ΄ρθουν τώρα αυτοί από το ΤΕΙ και να συμμετέχουν επί ίσοις όροις και να μας χαλάσουν τα σχέδια; (Όχι ότι είμαστε ρατσιστές δηλαδή. Ισα – ίσα πολλοί από μας συμμετέχουν και σε αντιρατσιστικές πορείες.)

Το σημαντικότερα όμως τρομακτικά απαράδεκτο, εξαιρετικά κατακριτέο και έξω από κάθε έννοια συναδελφικής, πολλώ δε μάλλον ακαδημαϊκής συμπεριφοράς και το οποίο φοβάμαι ότι θα είναι νέο κομμάτι ,των νέων ηθών των νέων υποψηφίων που θα βιώνουμε στο μέλλον και άρχισε από χθες , είναι άλλο και συγκεκριμένα,

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

α) ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ,

β) ΕΜΜΕΣΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ και

γ) ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ

Της ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ τις ΕΚΛΟΓΕΣ

έτσι όπως αυτές προκύπτουν από τις επιστολές του κ. Θεοδουλίδη και της κ. Δημητριάδου. Σ΄ αυτά δε να μη ξεχάσω να προσθέσω και τους προφορικούς εκβιασμούς που αναφέρει στο email ο πρόεδρος της επιτροπής .

Έρχομαι λοιπόν και καταγγέλλω απερίφραστα και χωρίς δεύτερη σκέψη ενώπιον όλων, όλες τις ως άνω ενέργειες των παραπάνω συνάδελφων δηλώνοντας ταυτόχρονα τα παρακάτω:

Αγαπητέ φίλε Γιώργο, αγαπητέ φίλε Γιάννη , αγαπητέ φίλε Γιάννη, αγαπητέ φίλε Βαγγέλη και τελευταία ,αλλά καθόλου μικρότερης αξίας και σημασίας ,αγαπητή φίλη Σωτηρία , διαβάζοντας τις έμμεσες απειλές, την προσπάθεια εκφοβισμού και την προσπάθεια χειραγώγησης σας , μου ήρθαν στο νου άλλες εποχές και άλλες καταστάσεις οι οποίες νομίζαμε ότι είχαν εκλείψει . Προς διαφοροποίηση λοιπόν από τους άλλους ,έρχομαι και δηλώνω παρών και υπερασπιστής παρά το πλευρό σας και τη θεσμική σας ιδιότητα, δηλώνοντας ταυτόχρονα και την πλήρη εμπιστοσύνη στα πρόσωπά σας , σ΄ όποια απόφαση κι αν λάβετε . Γνωρίζοντας ήδη ότι λειτουργείτε υπό την πίεση των παραπάνω απειλών. Ξέρω επίσης, ότι γνωρίζετε πως όποια απόφαση κι αν πάρετε, οποιοσδήποτε από τους ενδιαφερόμενους μπορεί να κινήσει δικαστικές διαδικασίες, εναντίον της απόφασης . Οι κακεντρεχείς βέβαια στρέφονται εναντίον ατόμων.

Ο συνάδελφος και φίλος σας ανεξαρτήτως απόφασης

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ

Υ.Γ. Γνωρίζετε ασφαλώς αγαπητοί φίλοι της Εφορευτικής Επιτροπής , όπως και οι αντίπαλοι γνωρίζουν ότι μπορούμε να συμμετέχουμε άνετα στην εκλογική διαδικασία χωρίς να χρειαστεί να απειλήσουμε κανέναν , με τη βοήθεια των «ασφαλιστικών μέτρων» , ιδίως δε μετά το πέρας και των 60 ημερών που έληξε σήμερα. Και εφ΄ όσον εκλεγούμε, θα περιμένουμε το δικαστήριο που θα γίνει ύστερα από 5 χρόνια να μας δικαιώσει ή να μας καθαιρέσει. Το αν θα τα χρησιμοποιήσουμε, ή όχι για το όταν θα γίνουν εκλογές, θα φανεί αργότερα.”

 

kozan.gr