Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Κοζάνη, παρέχοντας Ολοκληρωμένες Τεχνικές & Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον ιδιωτικό και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στο πλαίσιο ανάπτυξης

των δραστηριοτήτων της, αναζητά να προσλάβει άτομα για πλήρη απασχόληση ή για μόνιμη εξωτερική συνεργασία στις εξής ειδικότητες με τα αντίστοιχα απαραίτητα προσόντα:

Πτυχιούχοι Αρχιτέκτονες ή Πολιτικοί Μηχανικοί

Αρμοδιότητες:

Έκδοση οικοδομικών αδειών– σχεδίαση 2D, 3D και σύνταξη μελετών τεχνικών έργων

Ν.4495/2017 (Νέος νόμος αυθαιρέτων)

Προμετρήσεις / Επιμετρήσεις έργων

Επίβλεψη Κατασκευαστικών Εργασιών

Γνωρίσματα και δεξιότητες:

Εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες

Ομαδική δουλειά και επικοινωνιακές δεξιότητες

Συνέπεια και εργατικότητα

Μεθοδικότητα και ακρίβεια

Δυνατότητα εργασίας ακόμα και υπό πιεστικές συνθήκες σε μικρά χρονοδιαγράμματα.

Απαραίτητα προσόντα:

Άριστη γνώση και χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ

Άριστη γνώση AutoCAD

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες).

Πτυχιούχοι σε Χρηματοοικονομικά ή Λογιστική ή Οικονομικά AEI/TEI

Αρμοδιότητες:

Μελέτη και υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, τεχνικών δελτίων κλπ

Τεχνική υποστήριξη, Διαχείριση και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων ιδιωτικών επιχειρήσεων (αναπτυξιακός νόμος, ΕΣΠΑ, LEADER κ.λ.π.) και δημοσίων φορέων

Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας, βιωσιμότητας, κόστους/οφέλους

Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans)

Γνωρίσματα και δεξιότητες:

Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας.

Συνέπεια και επαγγελματισμός

Εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες. Περιστασιακά δυνατότητα εργασίας ακόμα και υπό πιεστικές συνθήκες σε μικρά χρονοδιαγράμματα.

Απαραίτητα προσόντα:

Άριστη γνώση και χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office)

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες).

Πτυχιούχοι Γεωπόνοι AEI/TEI

Αρμοδιότητες:

Μελέτη, υποβολή και διαχείριση αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων αγροτών ( σχέδια βελτίωσης – προγράμματα νέων αγροτών, Αναπτυξιακός Νόμος )

Εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών κατά GLOBALGAP, AGRO

Συστήματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και ποτών HACCP, ISO 22000

Γνωρίσματα και δεξιότητες:

Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας.

Συνέπεια και επαγγελματισμός

Εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες. Περιστασιακά δυνατότητα εργασίας ακόμα και υπό πιεστικές συνθήκες σε μικρά χρονοδιαγράμματα.

Απαραίτητα προσόντα:

Άριστη γνώση και χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office)

Παρακαλούμε για την αποστολή των βιογραφικών σας (προαιρετικά με φωτογραφία) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι πληροφορίες είναι απόλυτα εμπιστευτικές.