Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, με αφορμή την εμφάνιση επιζωοτίας της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στην Βουλγαρία και στο πλαίσιο της αναγκαιότητας για αυξημένη επαγρύπνηση για τον έγκαιρο εντοπισμό και διερεύνηση οποιασδήποτε υποψίας, η Π.Ε. Κοζάνης προχώρησε στη σύσταση Τοπικού Κέντρου Ελέγχου, που θα στελεχωθεί από το σύνολο του προσωπικού του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης, με σκοπό τον έλεγχο, την καταπολέμηση και την εκρίζωση της ασθένειας, σε περίπτωση εμφάνισης της νόσου. Να τονιστεί πως το νόσημα δεν έχει εμφανιστεί ακόμα στην Ελλάδα και οι ανωτέρω ενέργειες είναι καθαρά προληπτικές.

Η Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων είναι θανατηφόρο ιογενές νόσημα του χοίρου και του αγριόχοιρου. Μεταδίδεται πολύ εύκολα και επιβιώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο περιβάλλον και στα πτώματα των αγριόχοιρων. Μεταδίδεται μετά από άμεση επαφή με μολυσμένα ζώα και έμμεση επαφή, μετά από σίτιση με μολυσμένα προϊόντα χοίρων, με μολυσμένα αντικείμενα π.χ. στρωμνή, ζωοτροφή, οχήματα, ρουχισμό, παπούτσια, εξοπλισμό, καθώς και με έντομα.

Μετά την επιβεβαίωση του νοσήματος σε μια χοιροτροφική μονάδα, θανατώνονται όλα τα ζώα υποχρεωτικά. Η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Επειδή όμως το νόσημα επιφέρει τεράστιες οικονομικές ζημίες, κρίνεται αυστηρή η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας σε όλες τις εκμεταλλεύσεις χοίρων.

Την ίδια στιγμή στην προκήρυξη σαράντα έξι (46) θέσεων ειδικότητας ΠΕ Κτηνιατρικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με σκοπό την αποτροπή εισόδου στη χώρα της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων και τον έλεγχο του νοσήματος στην περίπτωση της εξάπλωσής του. Η διαδικασία πρόσληψης διενεργείται από τη Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Oι θέσεις για την Δ. Μακεδονία

 

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την προκήρυξη

kozan.gr