Έναρξη του Χριστουγεννιάτικου χωριού στην πλατεία Χώρας στη Σιάτιστα, την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου