Αυτό το συντριβάνι στις νησίδες που, μήνες τώρα, πετάει στο δρόμο αρκετά κυβικά νερό, να υποθέσω πόσιμο, θα το φτιάξει κανείς ή έχουμε και πλεόνασμα στο νερό…;