Σας γνωρίζουμε ότι οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στo πλαίσιo του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών του έργου «Ανάπλαση και Επανάχρηση πρώην εξορυκτικών περιοχών λιγνίτη στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας», θα συνεχίσουν να εκτίθενται στο Παλαιοντολογικό και Ιστορικό Μουσείο Πτολεμαϊδας έως και την Κυριακή 15.01.2017.