Τα προϊόντα των μπαζών που προέκυψαν είτε από τους συγγενείς, είτε από τον “επαγγελματία” που ανέλαβε την κατασκευή του νέου μνημείου (τάφου), αντί να τα αποθέσει στον προβλεπόμενο χώρο πίσω από τον ψηλό Αηλιά, τα πέταξε στη σιδηροδρομική γραμμή μετά το Βατερό σε χώρο που είναι καλυμμένος ώστε να μη φαίνονται. Έτσι τον βόλεψε, έτσι έκανε.
Η νέα δημοτική αρχή έχει τα αντανακλαστικά να προστατεύσει το περιβάλλον και όλους εμάς που μας αρέσει να κάνουμε περιπάτους σ’ αυτό;
Ο ένοχος είναι πολύ εύκολο να βρεθεί με βάση την επιγραφή του μακαρίτη στα μάρμαρα.