Στο πλαίσιο της καταγραφής με το φωτογραφικό του φακό των κτηριακών και λοιπών δομών της Κοινότητας Πτολεμαΐδας, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του από 01 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε στο περιμετρικό αντιπλημμυρικό κανάλι της πόλης και όλος τυχαία συνάντησε δράση εθελοντικής ομάδας που δραστηριοποιείτε στην πόλη μας να φυτεύουν δέντρα πέριξ του πεζόδρομου. Τους συνεχάρη και στη συνέχεια τους συστήθηκε, ζητώντας τους αυτή τους η προσφορά να γίνει επίσημα και να αναγνωριστεί από όλη την κοινωνία. Κάλεσε την ομάδα να συναντηθούν στο γραφείο της κοινότητας για συνεργασία. Ανέφερε επίσης πως θα εισηγηθεί στο Κοινοτικό και Δημοτικό συμβούλιο να υπάρξει το διακριτικό τιμητικό ένδυμα του εθελοντή, το οποίο να χορηγείτε μετά από σχετικά ολιγόωρα σεμινάρια στους εθελοντές μας, ώστε να αποκτούν τεχνογνωσία για τη θεματική τους δράση, σχετική βεβαίωση και αναγνώριση της προσφοράς τους από την τοπική κοινωνία.