Ενημέρωση – συζήτηση για ζητήματα της Κοινότητας Αιανής, τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου .