Γιορτή της φακής στη Βροντή Βοΐου την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου.