Κρητική βραδιά, το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, στην Πτολεμαΐδα.