Φωτογραφίες πριν από την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης των τακτικών μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.