1η μέρα στο δημαρχείο για το νέο δήμαρχο Eoρδαίας Παναγιώτη Πλακεντά.