Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα: Σχολική Ψυχολογία με έναρξη μαθημάτων τον Σεπτέμβριο του 2019 και λήξη τον Απρίλιο του 2020

 Η Σχολική Ψυχολογία είναι κλάδος της επιστήμης της ψυχολογίας που σημειώνει ιδιαίτερη ανάπτυξη και είναι συνδεδεμένη με την καθημερινή σχολική πραγματικότητα. Αφορά την παροχή υπηρεσιών σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε συστήματα και φορείς.

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα και το σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης της κοινωνίας και της οικονομίας κάθε χώρας.
Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών της και μη, συνεχίζει και αυτή τη χρονιά με ένα νέο πρόγραμμα στον τομέα της Σχολικής Ψυχολογίας.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν βασικές γνώσεις των αρχών της Σχολικής Ψυχολογίας. Επιπλέον, θα λάβουν πλήρη και έγκυρη ενημέρωση για τις ψυχολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που πραγματοποιούνται στη σχολική κοινότητα και θα καταρτιστούν στον εντοπισμό, το χειρισμό και την αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων παιδιών, εφήβων αλλά και ενηλίκων. Τέλος, θα παρουσιαστούν και αναλυθούν στρατηγικές και τεχνικές για τη διαχείριση κρίσεων και προβληματικών καταστάσεων στην οικογένεια και το σχολείο.

Σε ποιους απευθύνεται

Η ειδίκευση Σχολική Ψυχολογία απευθύνεται:

Σε άτομα που ενδιαφέρονται να εργαστούν στον εφαρμοσμένο κλάδο της εκπαιδευτικής ψυχολογίας, που είναι γνωστός ως Σχολική Ψυχολογία.

Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και Δομές Διά Βίου Μάθησης – Εκπαιδευτές Ενηλίκων – Εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης που ασχολούνται με την σχολική εκπαίδευση μεταναστών, προσφύγων, ρομά, μουσουλμάνων και άλλων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων – Συμβούλους σταδιοδρομίας – Ειδικούς παιδαγωγούς – προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ειδικοτήτων που δύνανται να διδάξουν σε Δομές Διά Βίου Μάθησης – Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς λειτουργούς και σε άλλους επιστήμονες διαφόρων κατευθύνσεων και ειδικοτήτων και σε όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο της τυπικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Γιατί να το παρακολουθήσω;

-Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.),  Σ.Δ.Ε. (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. (Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης), (ΚΔΒΜ) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης κ.ά.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψη για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (ΚΔΒΜ επιπέδου 2, Ι.Ε.Κ., Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια κ.λπ.).

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

 • Σχολική Ψυχολογία: Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις και ερευνητικά δεδομένα

 • Αρχές Ψυχολόγου

 • Συμβουλευτική Ψυχολογία

 • Προγράμματα Παρέμβασης στο Σχολικό Περιβάλλον

 • Η ψυχολογία των κινήτρων των μαθητών, στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Διαμορφώνοντας θετικά περιβάλλοντα μάθησης

 • Σύνδεση-Συνεργασία σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινωνίας

 • Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα

 • Κρίσεις στη Σχολική Κοινότητα: Πλαίσιο, διαχείριση, συμβουλευτική

 • Διαχείριση σχολική τάξης

 • Προβλήματα Συμπεριφοράς

 • Βασικές αρχές Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

 • Σχολική βία: Μορφές, συνέπειες, μέτρα πρόληψης και διαχείρισης

 • Η εκπαίδευση και συμβουλευτική των εκπαιδευτικών

 • Η εκπαίδευση και συμβουλευτική των γονέων

 • Η Συστημική προσέγγιση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον

 • Μαθησιακές δυσκολίες: Ορισμός, ταξινόμηση

 • Εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ελλάδα και σχολική ψυχολογία

Η Διάρκεια του προγράμματος είναι 400 ώρες, 9 μήνης διάρκειας  

150 ώρες δια ζώσης.

150 ώρες elearning.

70 ώρες εκπόνηση εργασίας.

30 ώρες παρακολούθηση Συνέδριου.

Έναρξη μαθημάτων: Σεπτέμβριος 2019

Τα μαθήματα θα γίνονται Σαββατοκύριακο, μία φορά κάθε μήνα.


Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.


Τμήματα μέχρι 40 ατόμων
 
*Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας      

 Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Ε.Φ

Πάλλας Χρήστος : 6970480806

Αποστολή της αίτησης (επισυνάπτεται) υποχρεωτικά με e-mail στο: kozanieef@gmail.com

Οικονομικό κόστος: 480€

Ειδικές τιμές: Μέλη Ε.Ε.Φ. Άνεργοι – Πολύτεκνοι – Α.Μ.Ε.Α.

Προκαταβολή 100€ και το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά σε δόσεις.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ …………………………………………………………………………………………………………….

ΟΝΟΜΑ …………………………………………………………………………………….

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ……………………………………………………………………………………..

ΙΔΙΟΤΗΤΑ …………………………………………………………………………………… .

Δ/ΝΣΗ ……………………………………………………………………………………..

ΠΟΛΗ …………………………………………………………………………………….

ΤΗΛΕΦΩΝΟ …………………………………………………………………………………….

ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ : ΚΟΖΑΝΗ

EMAIL …………………………………………………………………………………………..