Η αρμόδια ομάδα της Παγκόσμιας Τράπεζας έχει κάνει ήδη επαφές με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην Ελλάδα – με εξαίρεση τη ΔΕΗ, λόγω άρνησης της προηγούμενης διοίκησης. Σχέδιο μετατροπής της Δυτικής Μακεδονίας σε  Κέντρο Αποθήκευσης Ενέργειας που θα εξυπηρετεί και τις χώρες των Βαλκανίων εξετάζει η Κομισιόν σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα.
Στο πλαίσιο της ομαλής μετάβασης από τα στερεά καύσιμα στις ΑΠΕ περιοχών άμεσα εξαρτώμενων από το λιγνίτη και τον άνθρακα η Κομισιόν έχει αναθέσει στην Παγκόσμια Τράπεζα την κατάρτιση τεχνικοοικονομικής για την υποκατάσταση των στερεών καυσίμων και της οικονομικής δραστηριότητας στις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας στην Ελλάδα και Σιλεσία στην Πολωνία.

Πρώτη παρουσίαση στις Βρυξέλλες

Το βασικό σενάριο που εξετάζεται για την περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας είναι η μετατροπή των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ που θα αποσυρθούν από το σύστημα σε κέντρα αποθήκευσης ενέργειας, τα οποία θα μπορούν να εξυπηρετούν και τις ανάγκες των χωρών των Βαλκανίων.

Μάλιστα η αρμόδια ομάδα της Παγκόσμιας Τράπεζας η οποία έχει κάνει ήδη επαφές με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην Ελλάδα -με εξαίρεση τη ΔΕΗ , λόγω άρνησης της προηγούμενης διοίκησης-  έκανε προσφάτως στις Βρυξέλλες μια πρώτη παρουσίαση των σεναρίων που εξετάζει.

Λύση και για την Πτολεμαΐδα V

Στη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας αναφέρθηκε πριν από λίγο ο Νίκος Μάτζαρης, κατά την παρουσίαση της έκθεσης του The Green Tank με τίτλο «Τα οικονομικά των ελληνικών λιγνιτικών μονάδων: Τέλος εποχής». Σύμφωνα μάλιστα με τον ίδιο, η τεχνολογία της αποθήκευσης θα μπορούσε να αποτελέσει λύση και για την μονάδα της Πτολεμαίδας V, για την οποία η ΔΕΗ έχει δαπανήσει ήδη 881 εκατ. ευρώ και έχει δεσμεύσει συνολικά 1, 4 δισ. ευρώ χωρίς να έχει διασφαλισθεί η βιώσιμη λειτουργία της.

Ο κ. Μάντζαρης αναφέρθηκε σε τεχνολογίες αποθήκευσης που αναπτύσσει η Siemens Gamesa  αλλά και ολλανδικές εταιρίες και οι οποίες στηρίζονται σε ηφαιστειακές πλάκες.
Η Siemens Gamesa εγκαινίασε τον περασμένο Ιούνιο το πρώτο καινοτόμο αυτό σύστημα στο Αμβούργο, το οποίο χρησιμοποιεί ως μέσο αποθήκευσης 1.000 τόνους ηφαιστειακών πετρωμάτων. 
Η ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται για την παραγωγή θερμού αέρα, μέσω μίας διάταξης ηλεκτρικών αντιστάσεων, με σκοπό τα πετρώματα να θερμανθούν στους 750 βαθμούς Κελσίου.
Όταν αυξάνεται η ζήτηση, τότε η μονάδα χρησιμοποιεί μία γεννήτρια ατμού ώστε η αποθηκευμένη ενέργεια να μετατραπεί ξανά σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Ανώριμες τεχνολογίες

Με αυτό τον τρόπο, η ETES μπορεί να αποθηκεύσει έως και 130 MWh θερμότητας για μία εβδομάδα. Σκοπός αυτής της πιλοτικής εγκατάστασης είναι να αποδειχθεί στην πράξη η λειτουργικότητα της τεχνολογίας, αλλά και να δοκιμασθεί εξαντλητικά η αποθήκευση της θερμότητας.

Το επόμενο βήμα που σχεδιάζει η Siemens Gamesa είναι να αξιοποιήσει την καινοτομία σε εμπορικά projects, αυξάνοντας τη δυναμικότητα αποθήκευσης και την ισχύ.
Πρόκειται για αρκετά ανώριμες τεχνολογίες η εφαρμογή των οποίων σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να γίνει βραχυπρόθεσμα, ενώ θα πρέπει να στηριχθεί σε κονδύλια του ΕΣΠΑ.
Τα σχέδια αυτά φαίνεται να αποτελούν και τον βασικό κορμό των συζητήσεων περί γερμανικών επενδύσεων στην ελληνική αγορά ενέργειας κατά το πρόσφατο ταξίδι του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βερολίνο.

www.worldenergynews.gr