65 Φωτογραφίες από τη πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης που πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου.