Ποιοι εκλέγονται, από κάθε παράταξη, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Εορδαίας.

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Καρακασίδης Δημήτριος

Αντωνιάδης Κυριάκος

Τερζοπούλου-Τζινιέρη Αθηνά

Μπίγγας Στέφανος

Κοκκινίδης Ευστάθιος

Σπόντης Δημήτριος

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Λόφτσαλης Αναστάσιος

Σιδηρόπουλος Κοσμάς

Τερζοπούλου-Τζινιέρη Αθηνά

Δίκας Ιωάννης

Σολαχίδου Βασιλική

Σπόντης Δημήτριος