Σημαντική βελτίωση των οικονομικών της ΔΕΥΑΚ για το 2018.

Στον τελευταίο Ισολογισμό της ΔΕΥΑΚ αποτυπώνεται ξεκάθαρα η βελτίωση της οικονομικής θέσης της επιχείρησης.

1. Για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, μειώθηκαν οι απαιτήσεις από τρίτους, όταν τα τελευταία περιπου 10 χρόνια αυξάνονταν κατά μέσο όρο 1.500.000 ευρώ ετησίως.

2. Σε σχέση με το τέλος του 2017 τα διαθεσιμα διπλασιάστηκαν και από περίπου 3.000.000 έγιναν περίπου 6.000.000 το τέλος του 2018, και συνεχίσουν να βρίσκονται σε αυτό το ύψος και σήμερα.

3. Η επιχείρηση συνεχίζει να μην δημιουργεί ληξιπρόθεσμες οφειλές, παραμένοντας συνεπής στην αγορά, αλλά και στις ρυθμισμένες υποχρεώσεις της.

Γι αυτά τα αποτελέσματα οφειλω να ευχαριστήσω τους δυο τελευταίους προέδρους (Πεκρίδης, Δημητριάδης), τα μέλη του Δ.Σ., οπως επίσης και την διοίκηση και το προσωπικό της ΔΕΥΑΚ.