Προκήρυξη για 8 άτομα, στο Δήμο Κοζάνης, με δίμηνη σχέση εργασίας. Διαβάστε την προκήρυξη