Απαντώντας στις αιχμές της Δημοτικής Κίνησης Κοζάνης – Τόπος να Ζεις, περί της τριπλής συμμαχίας που έχει διαμορφωθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ο Δήμαρχος Λ. Μαλούτας, απάντησε, λέγοντας: “Στο πνεύμα του Κλεισθένη υπάρχει μια στήριξη τριών παρατάξεων. Δεν το κρύψαμε άλλωστε ποτέ”.