Τα μαθήματα παραδοσιακού χορού των παιδικών τμημάτων θα ξεκινήσουν Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου.Τα τμήματα παραδοσιακού χορού ενηλίκων θα ξεκινήσουν τα μαθήματα 7 Οκτωβρίου. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες του συλλόγου μας θα ξεκινήσουν 1 Οκτωβρίου.