Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην πράξη ως ωφελουμένων, λήγει την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2019.

Μάθε περισσότερα
√Εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας

√ Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.