“Έρχεται”, 11 – 13 Οκτωβρίου, στην Κοζάνη, το 7ο OctoberVESP.