Με αντεγκλήσεις σε υψηλούς τόνους και αποχωρήσεις παρατάξεων κατά τις δυο ψηφοφορίες, υπερψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία οι εισηγήσεις της διοικούσας παράταξης που αφορούσαν τα θέματα των δύο συνεχόμενων ειδικών συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019,

…της έγκρισης του ισολογισμού έτους 2017 του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού και της έγκρισης του μεταβατικού προϋπολογισμού, του τεχνικού προγράμματος και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2019 (από 1.9.2019-31.12.2019).

Αναλυτικά είχαμε:

Στην πρώτη συνεδρίαση (Ω19:00) που αφορούσε στην έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2017 Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, την παρουσίαση του θέματος έκανε ο ορκωτός λογιστής Νικόλαος Καμπούτας, που έδωσε εν συντομία τα βασικά στοιχεία του ισολογισμού έτους 2017. Στις ερωτήσεις και τοποθετήσεις των παρατάξεων της αντιπολίτευσης διαφάνηκε η πρόθεση αρνητικής ψήφου για διαφορετικούς λόγους για κάθε παράταξη (παρόντες από το σύνολο της αντιπολίτευσης 15, απόντες 3, παρόντες διοικούσας παράταξης 9), που τελικά… αποφεύχθηκε, χάριν της αποχώρησης από την ψηφοφορία των συμβούλων της παράταξης της κας Σπυρίδου (λόγω της αντίδρασης της κας Σπυρίδου επί προσωπικού κατά του προέδρου της συνεδρίασης κ. Μπουκουβάλα, θεωρώντας ότι την προσέβαλε -λέγοντας ότι «χρησιμοποιεί ρητορική χωρίς περιεχόμενο»-, ζητώντας του να ανακαλέσει και να ζητήσει συγνώμη, χωρίς να εισακουστεί) και τη «λευκή» ψήφο δυο συμβούλων της μείζονος αντιπολίτευσης.

Έτσι τελικά στην ψηφοφορία είχαμε:

– Εννέα (9) «ΝΑΙ» από του δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης (Αγοραστός, Βητόπουλος, Γκαμπούρα, Δήμος, Ζάκης, Κακαφίκας, Μπουκουβάλας, Παπαδοπούλου, Ποντίκης ).

– Επτά (7) «ΟΧΙ» από την αντιπολίτευση (Αλεξόπουλος, Γκουτζιομήτρος, Κωνσταντόπουλος, Μπάκανος, Παπαθανασίου από την μείζονα αντιπολίτευση και Γεωργακόπουλος, Νάκας από την ελάσσονα αντιπολίτευση).

– Δύο (2) «ΛΕΥΚΑ» από την μείζονα αντιπολίτευση (Πεκόπουλος, Πράσσος).

– Απείχαν από την ψηφοφορία οι αποχωρήσαντες σύμβουλοι της παράταξης της κας Σπυρίδου (Σπυρίδου, Κωνσταντινίδης, Παπαδόπουλος, Φαρμάκης, Φούντογλου, Χριστοδούλου) και οι απόντες από τη συνεδρίαση (Καραντάκος, Παναγιωτούλας, Πεχλιβανίδης).

Η δεύτερη ειδική συνεδρίαση (Ω21:00) αφορούσε την έγκριση του μεταβατικού προϋπολογισμού, του τεχνικού προγράμματος και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2019 (από 1.9.2019-31.12.2019), που εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Αναστάσιος Κακαφίκας.

Η πρόταση του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Βασίλη Κωνσταντόπουλου για μερική τροποποίηση του προϋπολογισμού με την εξάλειψη ποσών που αφορούσαν δαπάνες για την πρόσληψη γενικού γραμματέα του Δήμου και ειδικών επιστημονικών συμβούλων και τη μεταφορά τους σε κωδικούς που αφορούσαν δαπάνες της καθημερινότητας (αποχιονισμός, καθαρίστριες κ.α.), προκάλεσε την έντονη και σε πολύ υψηλούς τόνους αντίδραση του δημάρχου κ. Ελευθερίου, που υπεραμύνθηκε της πρότασης για την πρόσληψη των προαναφερθέντων, ακόμη και -σε περίπτωση μη ψήφισης- με την πληρωμή τους να γίνεται από το μισθό του δημάρχου ή των αντιδημάρχων!

Στη συνέχεια της συζήτησης προέκυψε το διαδικαστικό θέμα από την ερμηνεία του νέου νόμου 4623/ΦΕΚ 134/9.8.2019, που προβλέπει, πέραν της πρότασης της διοικούσας παράταξης για να συζητηθεί οποιαδήποτε άλλη πρόταση για μεταβολές κωδικών ή τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό, θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ολοκληρωμένη γραπτή πρόταση που να έχει και γνωμοδότηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για να τεθεί και αυτή σε ψηφοφορία. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης η αντιπολίτευση ζήτησε την αναβολή της συζήτησης του θέματος (για δυο ημέρες ο Κωνσταντόπουλος, για λίγες μέρες η Σπυρίδου), ώστε να φέρουν προτάσεις τροποποίησης του προϋπολογισμού σύμφωνα με τον Ν.4623. Στην άρνηση του προέδρου της συνεδρίασης και του δημάρχου να τεθεί σε ψηφοφορία η πρόταση αναβολής της συνεδρίασης, για το λόγο ότι βρισκόταν στη διαδικασία της ψηφοφορίας, αποχώρησαν τελικά από την αίθουσα οι δημοτικοί σύμβουλοι των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, του κ. Κωνσταντόπουλου (8 σε αριθμό, με απόντα τον Γ. Παναγιωτούλα) και της κας Σπυρίδου (6 σε αριθμό, με απόντα τον Κ. Πεχλιβανίδη).

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε είχαμε:

– Εννέα (9) «ΥΠΕΡ» από την διοικούσα παράταξη του κ. Ελευθερίου.

– Δύο (2) «ΚΑΤΑ» από τους συμβούλους της Λαϊκής Συσπείρωσης (Γεωργακόπουλος, Νάκας).

ΥΓ. 1. Δυστυχώς, η εικόνα της συνεδρίασης ήταν πολύ άσχημη για τον μέσο δημότη που την παρακολούθησε…

ΥΓ. 2. Με τις αποχωρήσεις συμβούλων, η έννοια της πλειοψηφίας επί των παρόντων (της αρχικής απαρτίας;), νομίζουμε ότι πρέπει να εξεταστεί.

ΥΓ. 3. Στην αρχή της συνεδρίασης τέθηκαν ζητήματα της μεταλιγνιτικής περιόδου που αφορούν και το Δήμο Σερβίων και συμφωνήθηκε να γίνει μια συνεδρίαση το επόμενο διάστημα με το θέμα αυτό. 

Γ.Μ./mikrovalto.gr

 sin30919

Συμπληρωματικά, καταχωρούμε την επίμαχη νομολογία υπ’ αριθμ. 4623/παράγραφος 12/ΦΕΚ 134/9.8.2019

– Άρθρο 12

Ρύθμιση θεμάτων ψήφισης προϋπολογισμού Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού

1 α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «8. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9.»

β. Η παράγραφος 9 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Εναλλακτικές προτάσεις προϋπολογισμού κατατίθενται είτε στην οικονομική επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού, είτε στο δημοτικό συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού. Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιούν κωδικούς αριθμούς εσόδων και δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων».

2. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «5. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 6.»

β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Εναλλακτικές προτάσεις προϋπολογισμού κατατίθενται είτε στην οικονομική επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού, είτε στο περιφερειακό συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού. Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας της περιφέρειας, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιούν κωδικούς αριθμούς εσόδων και δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του περιφερειακού συμβουλίου συνιστά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του περιφερειακού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.»…

 

mikrovalto.gr