Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Έκθεσης, σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου, με πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε μαθητή, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα. Παρέχεται ειδική υποστήριξη στην παραγωγή γραπτού λόγου. Γίνεται προετοιμασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις.

*Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6934812044