Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εργασία στην «Αποκατάσταση λίθινης γέφυρας Σπανού στο Δήμο Γρεβενών».

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 07/10/2019-11/10/2019

Τηλέφωνο: 2651078018, 78062