Ε

ρωτήσεις από την Παρασκευή Βρυζίδου Βουλευτή Ν. Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας προς τον Δρ. Ευάγγελο Μπεκιάρη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ), που αφορούν τη σύνδεση της Έρευνας με την Αγορά, μέσω της συνεργασίας του ΙΜΕΤ με Πανεπιστήμια, ιδιωτικές επιχειρήσεις και ΟΤΑ, καθώς και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες-συσσωρευτές των Καθαρών και Αυτόνομων Οχημάτων, στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Νέες Τεχνολογίες στον τομέα των Μεταφορών και οι επιπτώσεις τους στην κλιματική αλλαγή», που συνεδρίασε στις 17 Οκτωβρίου 2019, στο Μέγαρο της Βουλής. Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ). Επίσης, παρίστατο η Δρ. Μαρία Γκέμου, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός και Αεροναυπηγός, Ερευνήτρια Γ΄ Επικεφαλής Εργαστηρίου «Καθαρά και Αυτόνομα Οχήματα» του (ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ).