Οι συχνές αποστολές αιμοπεταλιοδοτών στα νοσοκομεία Θεσσαλονίκης γίνονται γιατί υπάρχει μεγάλη και συχνά επιτακτική ανάγκη για τους ασθενείς που νοσηλεύονται εκεί.

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτων Αιμοπεταλιοδοτων Σταγόνα Ελπίδας στηρίζει τους ανθρώπους αυτούς και σχεδόν καθημερινά εθελοντές μεταφέρονται για να δώσουν αιμοπετάλια στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων.

Καλούμε όλους τους 18 έως 65 χρόνων συμπολίτες μας να στηρίξουν το σύλλογο μας για ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη των αναγκών.