Καλούνται τα μέλη της Εταιρείας “ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ”, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 8:00 βραδινή, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού, με τα παρακάτω Θέματα:

1. Εξαμηνιαίος Απολογισμός δράσης Μαρτίου 2019 – Σεπτεμβρίου 2019.

2. Οικονομικός απολογισμός Μαρτίου 2019 – Σεπτεμβρίου 2019.

3. Προϋπολογισμός διαχειριστικής περιόδου Σεπτ. 2019 – Σεπτ. 2020.

4. Προγραμματισμός δράσεων για την επόμενη περίοδο

5. Διάφορα Θέματα.