13η γουρνοχαρά στη Βλάστη, το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου .