Ημερίδα Διαβούλευσης, στην Κοζάνη, με θέμα: “Εταιρική σχέση για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2021 – 2027”.