Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ξεκίνησε το πρωί η εκλογική διαδικασία για την αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, το πειθαρχικό και την κεντρική διοίκηση. Για τα αιρετά Όργανα του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας του Τ.Ε.Ε. και το πειθαρχικό συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας. Εγγεγραμμένοι είναι 1.200 μηχανικοί στη Δυτική Μακεδονία, ενώ μέχρι τις 12 και 30 ψήφισε το 25%.
Οι πέντε συνδυασμοί :
1 «Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (ΔΚΜ)»-Κιάνας Στέργιος
2 «Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Μηχανικών»-Κοζικόπουλος Κωνσταντίνος
3 «Δυναμικό Τ.Ε.Ε. Δυτικής Μακεδονίας»-Μαυροματίδης Δημήτριος
4 «Ενωτικό Αριστερό Μέτωπο Μηχανικών»-Βασιλόπουλος Χρήστος
5 «Νέα Πρόταση Μηχανικών» -Συλλίρης Νικόλαος.