Βίντεο αναγνώστη με αλεπού, στην οδό Αιανής & Γιάννη Λεκκού, στην Koζάνη, το πρωί της Κυριακής 3/11.