Τι είναι το Inventor;

Το Inventor της Autodesk είναι ένα λογισμικό τρισδιάστατης σχεδίασης (3D CAD). Προσφέρει ένα εύχρηστο σύνολο εργαλείων για τρισδιάστατο μηχανολογικό σχεδιασμό, τεκμηρίωση και προσομοίωση προϊόντων. Η ψηφιακή πρωτοτυποποίηση με το Inventor σας βοηθά να σχεδιάσετε και να επικυρώσετε τα προϊόντα σας πριν αυτά κατασκευαστούν και με τον τρόπο αυτό σας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσετε καλύτερα προϊόντα και να μειώσετε το κόστος της ανάπτυξής τους ώστε να φτάσουν ταχύτερα στην αγορά.

Το Ιnventor μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

  • Δημιουργία τρισδιάστατων εξαρτημάτων

  • Κατασκευή και ανάλυση ολοκληρωμένων μηχανικών συστημάτων

  • Ανάπτυξη σχεδίων DWG για κατασκευή και συναρμολόγηση

  • 3D μηχανολογικό σχεδιασμό

  • Σχεδιασμό ηλεκτρικών συστημάτων

  • Σχεδιασμό σωληνώσεων

  • Τεκμηρίωση σχεδιασμού

  • Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε αρχαρίους χωρίς προηγούμενη εμπειρία και Μηχανικούς όλων των βαθμίδων

  • Διάρκεια: 40 ώρες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την αντίστοιχη αίτηση υποβολής από την γραμματεία του Ι.Ε.Κ. , πληροφορίες στο τηλ κέντρο 2461028197.

Εκ της Διευθύνσεως

Δ. Αντωνογιάννη Κάρμαλη