Συνεχίζεται και το 2019 – 2020 μετά από ολιγόμηνη διακοπή η επιτυχημένη δράση του Γ.Κ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ”ΑΛΙΑΚΜΩΝ” «Κυριακή χωρίς Μεσάζοντες» για την αγορά προϊόντων απ’ ευθείας από τους παραγωγούς.

Η διοργάνωση και λειτουργία της δράσης «Κυριακή Χωρίς Μεσάζοντες» έχει ανατεθεί στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ .ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ «TERRA NOSTRA», λόγω αλλαγής του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας αυτών των δομών και σύμφωνα με το νόμο.

ΝΕΑ Διάθεση προϊόντων απευθείας από τους παραγωγούς, «Χωρίς Μεσάζοντες», θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 από τις 8 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι στο χώρο δίπλα από τον σιδηροδρομικό σταθμό. (Στίς παλιες αποθήκες της Ενωσης)

Με σωστό προγραμματισμό και σε στενή συνεργασία με το Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ η «TERRA NOSTRA » φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της δράσης.