Όσοι ζούμε στην δυτική πλευρά της πόλης, χρησιμοποιούμε την Αηλιόστρατα παρά την κακή της κατάσταση γιατί μας εξυπηρετεί κυρίως για την γρήγορη έξοδο από την πόλη, προς τα βόρεια, ιδίως σε ώρες αιχμής που πάνε όλοι στην δουλειά τους (χάρτης 1).
Είναι προτιμότερη από την εμπλοκή μας μέσα στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, ή ακόμη κι από το να βγούμε στο “ΞΕΝΙΑ” όπου τα σαμαράκια και οι πολλοί περιπατητές είναι αποτρεπτικός παράγοντας.
Η Αηλιόστρατα όμως είναι σε πολύ κακή κατάσταση γιατί καμία δημοτική αρχή ως τώρα δεν την είδε ως έναν δρόμο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανακούφιση της κυκλοφορίας των κεντρικών οδών της πόλης. (Φωτογραφίες 1, 2, 3). Προβλήματα που έχει:
1ο) στην μέση περίπου της οδού, όπως την ανεβαίνει κανείς, προς το Νιάημερο, στο αριστερό μέρος, μερικές χρονιές βγάζει κάποιο νερό (φωτογραφία 4) το οποίο όταν κάνει παγωνιά γίνεται πάγος κι έχει διαλύσει το οδόστρωμα.
2ο) διαφορετικό πλάτος σε διαφορετικά σημεία της – αλλού χωράνε δύο αυτοκίνητα κι αλλού όχι.
3ο) κατεστραμμένα οδόστρωμα γενικώς (τα μπαλώματα δύο ημέρες πριν το Νιάημερο κάθε χρόνο και τις δημοτικές εκλογές κάθε τέσσερα χρόνια δεν αρκούν).
4ο) έλλειψη διευθέτησης των ομβρίων υδάτων
Προτείνω:
1ο) διαπλάτυνση της οδού, με ίδιο πλάτος κατά μήκος της, ώστε να χωράνε άνετα δύο αυτοκίνητα και να μην το σκέφτεται κανείς τι θα συναντήσει μπαίνοντας εντός της.
2ο) διευθέτηση των ομβρίων υδάτων με κράσπεδα ή έστω τριγωνική τάφρο που είναι πιο οικονομική λύση.
3ο) προέκταση των εν λόγω εργασιών εώς το σημείο που “κουμπώνει” με το Νιάημερο.
4ο) δημιουργία κόμβου στο ύψος του “My Market” για την ομαλή είσοδο των εισερχόμενων αυτοκινήτων στην κεντρική οδό Κοζάνη – Πτολεμαϊδας ή εναλλακτικά δημιουργία κόμβου πιο κάτω στο Νηπιαγωγείο και σχετική διευθέτηση στην περιοχή του Νιάμερου.
Για το πως η βελτιωμένη Αηλιόστρατα θα μπορούσε να συνδεθεί με μια μελλοντική περιφερειακή οδό που θα ξεκινάει από το Νιάημερο και μέσω Σιόπατου θα έβγαινε απευθείας λίγο πιο πάνω από τον κόμβο για την ΖΕΠ σε μελλοντικό σημείωμα.
Σώγαμπρος αλλά ενεργός πολίτης