Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) στο πλαίσιο του έργου VIP4SME, σε συνεργασία με την ΑΝΚΟ – Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μέλη του Enterprise Europe Network-Hellas, διοργάνωσαν το απόγευμα της Δευτέρας 11 Νοεμβρίου, στο κτίριο της ΑΝΚΟ, στην Κοζάνη,  ημερίδα με θέμα   «Η Προστασία των Εφευρέσεων ως οικονομικό κεφάλαιο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Σκοπός της ημερίδας ήταν η  ενημέρωσή  για την σπουδαιότητα της προστασίας και διαχείρισης της Διανοητικής τους Ιδιοκτησίας (ΔΙ) μέσα από την διαμόρφωση επιχειρησιακών στρατηγικών και καλών πρακτικών. Κατά την διάρκεια της ημερίδας  αναπτύχθηκαν μερικά από τα θέματα, όπως, η προστασία των Εφευρέσεων & Τεχνολογική Πληροφόρηση από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, το έργο «VIP4SME» και πως μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας – Δίκτυο PRAXI/Διάχυση Τεχνολογίας, εργαλεία για την διαχείριση του Διανοητικού Κεφαλαίου της επιχείρησής σας, εντοπισμός και Καταγραφή του Διανοητικού Κεφαλαίου (Intellectual Asset Management tool), αποτίμηση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (IP Valuation), τα εργαλεία διαχείρισης και αποτίμησης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας που θα παρουσιαστούν έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνεχίζουν να διατίθενται στην κοινότητα της ΔΙ μέσω του τρέχοντος έργου «VIP4SME», στο οποίο συμμετέχουν ο ΟΒΙ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.