Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, στην προμήθεια «Συστημάτων βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων” προχωρά ο Δήμος Εορδαίας. H προμήθεια είναι συνολικού προϋπολογισμού 245.520,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.. Φορέας χρηματοδότησης της προμήθειας είναι το Πράσινο Ταμείο και ο Δήμος Εορδαίας. Ο διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός κι η η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι στις 06-12-2019 – ώρα 15:00 μ.μ..

kozan.gr