Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Κοζάνης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κοζάνης, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κοζάνης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

1

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

25

2

Σύγχρονη οικογένεια

50

3

Σύνδεση σχολείου-οικογένειας

50

4

Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο,

πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ)

25

5

Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων

25

6

Βασικά Αγγλικά (Α1)

50

7

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)

25

8

Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)

25

9

Βασικά Ιταλικά (Α1)

50

10

Βασικά Γερμανικά (Α1)

50

11

Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία

25

12

Χρηματοδοτικά προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές

δραστηριότητες

10

13

Αγροτική επιχειρηματικότητα – Marketing αγροτικών προϊόντων

25

14

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

25

15

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές

25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Αρχές του 2020 θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε περισσότερα προγράμματα.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κοζάνης:

Τηλ.: 2461029497

Ταχ. Διεύθυνση: Αργυροκάστρου 13

Email: [email protected]

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.