”Κόλντα μπάμπω” στον οικισμό Καρδιάς Πτολεμαΐδας στις 23 Δεκεμβρίου.