Έκοψε την πίτα της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.