Ενίσχυσε τις πιθανότητές σου με 4 μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών

Για να προλάβετε τη νέα προκήρυξη για το διορισμό εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να αποκτήσετε αναγνωρισμένη πιστοποίηση που μοριοδοτείται με 4 μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών.

Τα μαθήματα απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό για τον ιδιωτικό ή/και τον Δημόσιο Τομέα (αξιολόγηση, διαγωνισμούς και προκηρύξεις).

Κόστος 3 ενοτήτων 

(MS Word, MS Excel, Internet) :  165€ 

Κόστος 6 ενοτήτων

(MS Word, MS Excel, Internet, PowerPoint, Access, Windows):  355€

Η έκδοση πιστοποιητικού αναγνωρισμένου από ΑΣΕΠ, Ιδιωτικό Τομέα ιδανικό και για Μεταπτυχιακά, Προκηρύξεις, Μετατάξεις.

Έναρξη 20.1.2020

Πληροφορίες 2461027001 & https://elkedimkozani.wixsite.com/elkedimkozani/pliroforiki