Το Κ.Ε.Κ. ΟΡΑΜΑ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ, θα πραγματοποιήσει εξετάσεις στη δομή του στην Κοζάνη( Κασομούλη 12), για την απόκτηση Πιστοποιητικού πληροφορικής, αναγνωρισμένο από το Α.Σ.Ε.Π. και το Ελληνικό Δημόσιο. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020.

Δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες στο Τηλ. 2461040033

Ώρες επικοινωνίας 9:30-16:30