Σήμερα Τρίτη στις 13:00 στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας έγινε συνάντηση με αντιπροσωπεία από την Παγκόσμια Τράπεζα επενδύσεων! Παρουσίασαν το επιχειρησιακό σχέδιο για την δήθεν δίκαιη μετάβαση της Περιφέρειας, στη μετά Λιγνίτη εποχή!!!
Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή επιτροπή με ένα καλό πόσο!!!!!
Τις κατευθυντήριες γραμμές, τις θέτει η κυβέρνηση με τον υπουργό κύριο Χατζηδάκη!!!
Ότι ζητήσουν αυτό το αποτέλεσμα θα βγάλουν…

Αποφασίζουν για εμάς για το μέλλον μας στην Αθήνα, χωρίς εμάς, την συμμετοχή των δήμων που πλήττονται!!!

Ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικοί μάλιστα!!!

Στην ερώτηση μας, αν υπάρχει ένα παράδειγμα στον κόσμο που έγινε σε δύο χρόνια μετάβαση από την μία παραγωγική οικονομία στην άλλη οικονομία, χωρίς μάλιστα συγκεκριμένη πρόταση!!! Σιωπή???

Στην ερώτηση ποιοι είναι οι λόγοι που υπαγορεύουν την αναίτια και Βίαιη απολιγνιτοποιηση, περιβαλλοντολογικοί, οικονομικοί!!! Σιωπή????

Μπορεί να υπάρξει έστω κατά το ήμισυ ισοδύναμο μοντέλο!!! Σιωπή????

Και πολλά άλλα ωραία….
Στόχος τους η πίστη εφαρμογή και υλοποίηση των κυβερνητικών εντολών και αποφάσεων.
Άμεση απολιγνιτοποιηση,
Θέλουν να μας τελειώσουν, θα ερημώσουν την περιοχή και την Εορδαια!!!

Στο χέρια μας είναι να τους Σταματήσουμε!!!!!