Ολομέλεια, σ/ν «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις»

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργοί, κύριε Υπουργέ, κύριε Γενικέ Γραμματέα, αγαπητοί συνάδελφοι, δεδομένου του μεγάλου όγκου του σχεδίου νόμου θα αρκεστώ σε μια ποιοτική αξιολόγηση και θα εστιάσω σε δύο, τρία σημεία του.

Καταρχήν, να πω ότι το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση για τα συναφή ζητήματα, αποδίδοντας σε αυτά την αξία που έχουν. Το διαπιστώσαμε και νωρίτερα από τις παρουσιάσεις. Ήταν κάτι που χρειαζόταν, δηλαδή ένα σύστημα που η έλλειψη του ακύρωνε ή αδικούσε τις φιλότιμες προσπάθειες των στελεχών, αλλά και των πολιτών, των εθελοντών, καθόσον πολλές φορές το αποτέλεσμα ήταν δυσανάλογα μικρό, σχετικά με τις προσπάθειες και τις δυνάμεις που επενδύονταν. Με τον τρόπο αυτόν όλος αυτός ο μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων γίνεται πιο ελκυστικός για την κοινωνία, ταυτόχρονα επιδεκτικός για προσέλκυση και άλλων πολιτών σε μια κοινή προσπάθεια αντιμετώπισης των δυσχερειών που κάθε φορά υπάρχουν.

Η αναβάθμιση του συστήματος εθελοντισμού που προβλέπεται αποτελεί μια παιδευτική διαδικασία, καθόσον θέλουμε παραδείγματα που να δείχνουν τον δρόμο και να δρουν ως πολλαπλασιαστές για την ελληνική κοινωνία που επιζητεί πρότυπα και οφείλουμε να τα προσφέρουμε.

Έχω την ισχυρή πεποίθηση ότι η αξία των μέσων και των συστημάτων για αντιμετώπιση των κινδύνων, επηρεάζεται σημαντικά από την οργάνωσή τους, κάτι που αποτυπώνεται στο παρόν σχέδιο νόμου για όσους το έχουν διαβάσει ενδελεχώς. Ο κεντρικός συντονισμός, η εξακτίνωση, η κινητοποίηση, η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και μέσων αντιμετώπισης των κινδύνων προβλέπονται με έναν συνεκτικό τρόπο που εστιάζει στο αποτέλεσμα, για το οποίο άλλωστε θα κριθεί η αποτελεσματικότητα του νομοθετήματος.

Θα μου επιτρέψετε λοιπόν, να αναφερθώ σε μερικές από τις προβλέψεις του:

  1. Η πολιτική μείωσης των κινδύνων από τις καταστροφές ανάγεται σε εθνικής σημασίας δράση και γι’ αυτό αποτυπώνεται με την πρόβλεψη του εθνικού σχεδιασμού, κατάλληλα διαρθρωμένου και στοχοθετημένου στο αποτέλεσμα. Παράλληλα, προβλέπεται αποκεντρωμένος σχεδιασμός και δράση. Εφαρμόζεται στη συνέχεια αντίστοιχος περιφερειακός σχεδιασμός και δομή που κατεβαίνει μέχρι το επίπεδο του δήμου, με τη μορφή των τοπικών επιχειρησιακών συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας. Σε κάθε επίπεδο διοίκησης προβλέπεται και η αντίστοιχη δομή, που εξυπηρετεί τον στόχο και την οργάνωση, ανάλογα βέβαια με τη χωρική αρμοδιότητα. Έχουμε δηλαδή, θα έλεγα, κύκλους ποιότητας.

  2. Εισάγονται νέα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, που θα μπορούν να παρακολουθούνται, να αξιολογούνται και να βελτιώνονται, που είναι το ζητούμενο τόσο ως προς τη λειτουργία τους όσο και ως προς την αποτελεσματικότητα, αλλά και την ανάγκη πιθανού επαναπροσδιορισμού.

  3. Η έγκριση και οργάνωση της επιτελικής δομής του ΕΣΠΑ της Πολιτικής Προστασίας και η δυνατότητα δηλαδή λειτουργίας είτε ως ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης είτε ως τελικού δικαιούχου αποτελεί μια παρέμβαση που θα δώσει τη δυνατότητα στην ίδια την υπηρεσία να σχεδιάσει, να προγραμματίσει και να υλοποιήσει τα έργα ανάπτυξης.

  4. Η σύσταση και η οργάνωση του Επιχειρησιακού Ταμείου Πρόληψης και Αντιμετώπισης Κινδύνων θα συμβάλλει, όπως είναι φυσικό, σε μια πιο αυτόνομη δράση στη διαχείριση των κρίσεων.

  5. Η ίδρυση της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, θα συμβάλλει στον στόχο για ολιστική παρέμβαση στα συναφή ζητήματα.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις προβλέψεις του άρθρου 39 για τη Σχολή Πυροσβεστών, επιτρέψτε μου, θέλω και επιθυμώ να ευχαριστήσω και αυτό είναι ειλικρινές, τόσο τον Υπουργό όσο και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου για την παραγωγική συνεργασία που είχαμε, που επί της ουσίας έδωσε αξία στον όρο και στην έννοια της διαβούλευσης.

  • Ειδικότερα για την παράγραφο 13 αναφέρω πρώτον: «Για πρώτη φορά ορίζεται σαν έδρα της Σχολής Πυροσβεστών η Πτολεμαΐδα, ενώ μέχρι τώρα ήταν παράρτημα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με έδρα την Αθήνα».

  • Δεύτερον, «αυξάνονται τα εξάμηνα της φοίτησης και από τέσσερα γίνονται πέντε στην Πτολεμαΐδα, ενώ προστίθενται και τρία στην Αττική.

  • Ρητά προβλέπεται ότι οι εξερχόμενοι της Σχολής Πυροσβεστών αποφοιτούν από την οικεία σχολή στην Πτολεμαΐδα». Πολύ απλά θα κάνουν την εκπαίδευση των τριών εξαμήνων στην Αθήνα και θα γυρίσουν στην Πτολεμαΐδα για να πάρουν τα πτυχία τους.

  • Τέταρτον, «προβλέπεται…» και αυτό είναι πολύ σημαντικό για λόγους ευελιξίας, όχι μόνο για το ζήτημα της Σχολής Πυροσβεστών, αλλά και για τα άλλα συναφή ζητήματα, «…η ρύθμιση όλων των λεπτομερειών λειτουργίας, με την υπογραφή Προεδρικού Διατάγματος».

Με σκοπό την απελευθέρωση της δυναμικής και την ταχεία ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη και πρόβλημα, απλοποιούνται ορισμένες διαδικασίες, με εστίαση στο αποτέλεσμα για το οποίο άλλωστε κρίνεται καταρχήν, θα κριθεί στη συνέχεια ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση, αλλά και ως προς το αποτέλεσμα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, κύριε Γενικέ Γραμματέα, το παρόν σχέδιο νόμου ενώ πραγματεύεται ένα τόσο σύνθετο και ταυτόχρονα σημαντικό ζήτημα, έχει τη δομή, έχει τις διαδικασίες και τα μέσα που εγγυώνται την επιτυχή εφαρμογή των προβλέψεων του και γι’ αυτό το υπερψηφίζω. Προτείνω σε όσους το πιστεύουμε να εντατικοποιήσουμε τις ενέργειές μας και σε όσους δεν το πιστεύουν να μπουν βαθιά μέσα στις προβλέψεις του και να προσπαθήσουν ακόμη περισσότερο από όσους το πιστεύουν, γιατί είναι μονόδρομος αυτό το εγχείρημα, αυτό το σχέδιο νόμου να πετύχει.