Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, την ΔΕΥΤΕΡΑ 10-02-2020 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ο Δήμος Κοζάνης στην μετά λιγνίτη εποχή: Προβληματισμοί για την επόμενη μέρα
Καλεσμένοι: α)ΓΕΩΤ.Ε.Ε./ΠΔΜ β)Ομάδα Εργασίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.
Έγκριση της αριθμ. 2/2020 Α.Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας (ΟΑΠΝ) του Δήμου Κοζάνης που αφορά «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020»
Εισηγητής: κ. Ζήσης Μάρας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΠΝ.
2.
Έγκριση της αριθμ. 3/2020 Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΚΔΒΚ) που αφορά «Έγκριση Στοχοθεσίας έτους 2020 της ΚΔΒΚ μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μυροφορίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΔΒΚ
3.
Έγκριση της αριθμ. 3/2020 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης που αφορά «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2020»
Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Τζουμερκιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης.
4.
Καθορισμός θέσεων υπαίθριου εμπορίου για την περίοδο των Αποκριών
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
5.
Έγκριση χορήγησης ή μη άδειας ανασκαφής για την εύρεση κρυμμένου θησαυρού στην Κοινότητα Λιβερών του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
6.
Εξέταση αίτησης της εταιρίας «Αφοι Ματάνα Ο.Ε.» για λύση σύμβασης ενοικίασης αποθηκευτικού χώρου.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
7.
Αποδοχή η μη αιτήματος της ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε. για στέγαση των υπηρεσιών της σε ακίνητο του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
8.
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
9.
Έγκριση χορήγησης άδειας ξύλευσης στην Κοινότητα Μεταμόρφωσης.
Εισηγήτρια: κ. Ν. Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.
10.
Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες
Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Τζουμερκιώτης, εντεταλμένος σύμβουλος.
11.
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες του τμήματος Παιδικών Σταθμών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Τζουμερκιώτης, εντεταλμένος σύμβουλος.
12.
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
13.
Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για το έργο με τίτλο: Ολοκληρωμένη καινοτόμος πιλοτική διαχείριση τηγανέλαιων με τη συμμετοχή πολιτών και μαθητών.
(Προϋπολ. 50.000,00 με ΦΠΑ)
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
14.
Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΥΛΑ)