Παραμένει Διευθυντής στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης ο Αστυνομικός Διευθυντής Σπύρος Διόγκαρης, μετά τις τοποθετήσεις για τους Αστυνομικούς Διευθυντές.